คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ: 
Duty Free หรือสินค้าปลอดภาษี ช่วยให้นักเดินทางสามารถซื้อสินค้าต่างๆได้มากขึ้นแต่จ่ายน้อยลง และได้สินค้าที่ตรงตามรสนิยม
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับอัญมณีหรูหราหรือสินค้าแบรนด์เนม ตั้งแต่เครื่องหนัง น้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎเกณฑ์
ด้านสินค้าปลอดภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ท่านจึงควรศึกษา ข้ออนุญาตการซื้อสินค้าปลอดภาษี ในประเทศที่ท่านพำนัก
เพื่อช่วยให้การเลือกซื้อสินค้าของท่านเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นและได้ประโยชน์สูงสุด
คำตอบ: 
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ที่ร้านค้า
 • คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ
 • คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์
 • คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์
 • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ติดต่อ King Power Call Centre โทร. 0 2677 8899 เวลา 08.00 – 21.00 น.
คำตอบ: 

เพราะสินค้าปลอดภาษีเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทำให้สินค้าราคาปลอดภาษีถูกกว่าสินค้าทั่วไป

คำตอบ: 
ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าดิวตี้ ฟรี ทางช่องทางต่าง ๆ คือ
 • King Power Call Centre โทร. 0 2677 8899 โทรสาร 0 2677 8898 ติดต่อได้ทุกวัน 08.00 – 21.00 น.
 • ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 0 2677 8888 ติดต่อได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หากยังไม่มีกำหนดการเดินทาง สามารถซื้อสินค้าที่คิง เพาเวอร์ ได้หรือไม่
คำตอบ: 
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าก่อนการเดินทางได้ 60 วัน ได้ที่คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ และคิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน กำหนดการเดินทาง ท่านสามารถแจ้งได้ที่ King Power Call Centre โทร. 0 2677 8899
    
คำตอบ: 
เมื่อเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แสดงใบเสร็จรับเงิน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเดินทาง (Boarding Pass) ที่เคาน์เตอร์รับสินค้าของคิง เพาเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Pickup Counter (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) :
 •  เคาน์เตอร์รับสินค้า 1 (ฝั่งตะวันออก) ตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ประตู D1 - D4
 •  เคาน์เตอร์รับสินค้า 2 (ฝั่งตะวันตก) ตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ประตู D5 - D8
เพื่อความสะดวก โปรดรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อที่เคาน์เตอร์ใกล้กับประตูทางออกของท่าน
พร้อมกันนี้ คิง เพาเวอร์ได้อำนวยความสะดวก โดยการจัดเตรียมสินค้าไว้ที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าฝั่งเดียวกับที่ท่านขึ้นเครื่อง โดยท่านสามารถติดต่อขอรับสินค้าก่อนออกเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 นาที เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
 
เมื่อเดินทางออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่านสามารถรับสินค้า ได้ที่
Pickup Counter (ดอนเมือง) :
 •  เคาน์เตอร์รับสินค้า ห้องผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานดอนเมือง

โดยแสดงใบเสร็จรับเงิน หนังสือเดินทางตั๋วเดินทาง เพื่อรับสินค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย

  
คำตอบ: 
การรับประกัน 
เราให้การรับประกันว่าสินค้าทุกชิ้นอยู่ในสภาพดีเมื่อท่านรับสินค้า หากไม่เป็นเช่นนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบทันที ณ จุดรับสินค้า (Pick up Counter) หรือ ศูนย์บริการและรับข้อร้องเรียนของคิง เพาเวอร์ โทร. 0 2677 8899, โทรสาร 0 2677 8898 อีเมล์ hotline@kingpower.com เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯจะให้คำแนะนำแก่ท่านถึงขั้นตอนการคืนสินค้า/การรับเงินคืน หรือการซ่อมแซม/แลกเปลี่ยนสินค้า
 
คำตอบ: 
ข้อบังคับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 กำหนดมาตรการความปลอดภัยซึ่งจำกัดปริมาณของเหลว สเปรย์ และเจล ที่ผู้โดยสารสามารถนำใส่กระเป๋าหิ้วติดตัวขึ้นเครื่องบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ของเหลวนั้นอาจระเบิดได้ ดังนั้น ท่านจึงสามารถนำของเหลว สเปรย์ เจล หรือสิ่งของที่คล้ายคลึงกัน ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบินได้ในปริมาณจำกัด
 

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย จึงมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างเข้มงวดในการนำน้ำหอม สเปรย์ หรือของเหลวอื่นๆ ขึ้นเครื่อง ดังนั้น ในการเดินทางไปในแต่ละประเทศ ท่านสมาชิกจึงต้องพิจารณาตามกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศปลายทางที่กำลังจะเดินทางไป โดยสามารถพิจารณากฎเกณฑ์เบื้องต้นได้ดังนี้

ประเทศที่จะเดินทางไป เที่ยวบินที่แวะจอดพักหรือ
รอเปลี่ยนเครื่องในประเทศเหล่านี้
เที่ยวบินตรงไปประเทศเหล่านี้
ทวีปอเมริกา
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
สายการบินยูไนเต็ด ทุกเที่ยวบิน
สายการบินนอร์เวย์ ทุกเที่ยวบิน และสายการบินเดลต้า ทุกเที่ยวบิน
ทวีปออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
ทวีปยุโรป
กลุ่มประเทศสหพันธ์ยุโรป*
ทวีปเอเชีย
ฮ่องกง
อินเดีย
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย
ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แอฟริกาใต้
จีน
อินโดนีเซีย
King Power (King of Duty Free)
ลาว
สิงคโปร์
เกาหลีใต้
เวียดนาม
กลุ่มประเทศอื่นๆ

* กลุ่มประเทศสหพันธ์ยุโรป : ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ไอซ์แลนด์เหนือ ไซปรัส สาธารณรัฐเชก เอสโตเนีย ฮังการี่ ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวาเกีย และสโลวีเนีย

หมายเหตุ:
 √   1. ซื้อสินค้าปลอดภาษี / อากรได้ โดยบรรจุถูกต้องตามข้อกำหนด
 ∆   2.สินค้าประเภทของเหลว สเปรย์ และเจล อาจถูกยึด หากไม่เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไป
 ●   3. สามารถซื้อสินค้าปลอดภาษี / อากรได้ โดยมีข้อแนะนำดังนี้

- ให้นำสินค้าใส่รวมในถุงที่เป็นสัมภาระส่วนตัวที่นำติดตัวขึ้นบนอากาศยานตามข้อกำหนด
- ควรนำสินค้าที่ซื้อออกจากกล่องหรือหีบห่อ เพี่อให้สามารถบรรจุรวมไว้ในถุงที่เป็นสัมภาระส่วนตัวที่นำติดตัวขึ้นบนอากาศยานได้ในปริมาณตามข้อกำหนด ทั้งนี้ สามารถนำถุงสัมภาระส่วนตัวขึ้นบนอากาศยานได้คนละ 1 ใบเท่านั้น
- ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ King Power Call Center โทร. 0 2677 8899 หรือ Website ของแต่ละสายการบิน

คำตอบ: 
 • อาหารและเครื่องดื่มกระป๋อง/บรรจุขวด เช่น ซุป ซอส ผลไม้ เยลลี่ โยเกิร์ต หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหมือนเจล
 • ช็อกโกแลต
 • น้ำยาแช่คอนแท็กเลนส์
 • น้ำยาบ้วนปาก
 • ยาในหลอด เช่น ยาสีฟัน
 • โฟมโกนหนวดและสเปรย์ผม
 • แชมพู ครีมนวดผม เจลใส่ผม เจลอาบน้ำ ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยชนิดเหลวและสบู่เหลว
 • น้ำยาล้างเครื่องสำอางและล้างหน้า
 • ครีม บาล์ม โลชั่นและน้ำมันต่างๆ
 • น้ำหอม โคโลญน์และน้ำยาระงับกลิ่นกาย
 • ของเหลวหรือเจลสำหรับใบหน้า ดวงตา แก้มและริมฝีปาก (เช่น มาสคาร่า ลิปกลอส ครีมรองพื้น ฯลฯ)
 • น้ำยาเคลือบเงาและล้างเล็บ
 • เทียนและผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งต่างๆ
 • ลิปสติก สีทาเล็บ
 • สิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับที่ระบุมาแล้วทั้งหมด
คำตอบ: 
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสารเครื่องบินบางคนที่มีความจำเป็น อาจมีข้อยกเว้นให้นำของเหลว เจลและสเปรย์ขึ้นเครื่องบินได้ในปริมาณที่พอเพียงสำหรับการเดินทางนั้นๆ (ทั้งนี้ ต้องสำแดงสิ่งของที่ได้รับการยกเว้นเพื่อการตรวจตรา ณ จุดตรวจสอบของเจ้าพนักงาน)
 
 •   ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ เช่น อินซูลิน สเปรย์คลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ไอ ยารักษาเบาหวาน ยาสำหรับเด็ก เป็นต้น
 •   อาหารเด็กสำหรับเด็กที่เดินทาง เช่น นม อาหารเด็กในรูปของเหลว เจลหรือแป้ง ผ้าทำความสะอาดสำหรับเด็ก น้ำดื่มปลอดเชื้อ ฯลฯ
 •   อาหารพิเศษที่จำเป็นต่อสุขภาพของผู้โดยสาร
คำตอบ: 
หากท่านจะเดินทางโดยพกของเหลว สเปรย์ หรือเจลใส่กระเป๋าถือ ท่านควรทำ ดังนี้
 
อย่าใส่ของในกระเป๋าถือมากเกินกว่าที่จำเป็นต้องใช้ 
หากต้องการเดินผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างสบายๆ ควรนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากกระเป๋าถือ ใส่เฉพาะของที่จำเป็นต้องใช้ขณะอยู่บนเครื่องบิน
 
เอาของเหลว สเปรย์ และเจล ใส่กระเป๋าเดินทางซึ่งเจ้าหน้าที่สายการบินจัดส่งขึ้นเครื่องบินเมื่อท่านเช็คอิน 
หากเป็นไปได้ ควรเก็บของเหลวไว้ในกระเป๋าที่จัดส่งขึ้นเครื่องบิน เพื่อที่ท่านจะได้เดินผ่านจุดตรวจเช็คความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว
 
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากมีของเหลวในปริมาณมาก 
ยาตามใบสั่งแพทย์ อาหารเด็กหรือนม (เมื่อเดินทางพร้อมทารกหรือเด็กเล็ก) สามารถนำติดตัวได้ในปริมาณที่เหมาะสมในบรรจุภัณฑ์เกิน 100 มล.
และไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกใส แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีสิ่งของเหล่านี้เพื่อการตรวจตรา ณ จุดตรวจความปลอดภัย
 
วางแผนการเดินทางล่วงหน้า
การมีสิ่งของมากและการตรวจตราที่เข้มงวดเป็น พิเศษย่อมทำให้แถวผู้รอรับการตรวจยาวมากขึ้น
 
หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรเอาของเหลว สเปรย์และเจล ใส่กระเป๋าเดินทางที่แยกส่งขึ้นเครื่องบิน
คำตอบ: 
ของใช้ส่วนตัวที่ถือไปด้วย
 •   ถุงพลาสติกใส
 •   ถุงพลาสติกมีซิปเปิด-ปิด
 •   บรรจุภัณฑ์ปริมาณ 100 มล.
 •   ของเหลวปริมาณสูงสุด 1 ลิตร (ประมาณ 20 ซม. X 20 ซม.)
 •   กระเป๋าหนึ่งใบต่อผู้โดยสารหนึ่งคน
 •   หลังผ่านการตรวจหนังสือเดินทางแล้ว ช้อปปิ้งให้เพลิดเพลินก่อนขึ้นเครื่อง
 
ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
 •   ไม่จำกัดขนาดแต่อย่างใด
 •   ถุงพลาสติกใส
 •   ถุงใสปิดสนิทแน่นเพื่อความปลอดภัย
 •   ใบเสร็จรับเงินพร้อมระบุวันที่ที่เดินทางต้องใส่อยู่ในถุงสินค้า เพื่อยืนยันการซื้อ
 •   สามารถถือถุงใสปิดสนิทกี่ใบก็ได้ตามที่ต้องการ
 •   กรุณาอย่าเปิดถุงจนกว่าจะถึงที่หมายปลายทาง
 •   หากท่านเปิดถุงหรือทำถุงฉีกขาด เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยสนามบินอาจยึดสินค้าทุกอย่างในถุงนั้น
คำตอบ: 
ข้ออนุญาตการซื้อสินค้าปลอดภาษีสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
 
ผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยสามารถนำบุหรี่เข้ามาได้ 200 มวน หรือบุหรี่ ยาเส้น ซิการ์ น้ำหนักโดยรวมไม่เกิน 250 กรัม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / เหล้า 1 ลิตร และซื้อสินค้าทั่วไปได้ในมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท